Loading...

Проект BG161PO003-2.3.02-0326-C0001

Изпълнени процедури:

  • Мярка 1: Повишаване ефективността на осветителната система
  • Мярка 2,3,4 За доставка и въвеждане в експлоатация на: хладилно оборудване;кухненско оборудване за топлинна обработка; перално оборудване.
  • "Мярка 5 и 7 Доставка, монтаж и СМР за:
    • А. Изграждане на ново котелно и разширяване на водна отоплителна инсталация;
    • В. Термостатични смесителни вентили"
  • Мярка 6 Доставка и монтаж на енергоспестяващи карти
  • Мярка 8. Енергоспестяващо оборудване за басейн

евро програма за развитие на местния бизнес